Principy sociálního podnikání

Společensky prospěšný cíl

Společenský cíl - zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce (péče o osobu blízkou), máme zakotvený ve společenské smlouvě. Společenská smlouva je uložena a dostupná na portálu www.justice.cz ve sbírce listin společnosti: Akrematorium, s.r.o.. Spisová značka - C 28158 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

 

Sociální prospěch

Zvířecí krematorium zaměstnává více jak 30% znevýhodněných osob. Tito zaměstnanci jsou rodiči hendikepovaných dětí. O jejich integraci do pracovního procesu a běžného života se snažíme podporou úpravy pracovní doby, psychosociálním poradenstvím, školeními. Na pravidelných poradách jsou zaměstnanci informování o chodu podniku, výsledcích hospodaření, o všech novinkách a během těchto sezení se i aktivně zapojují se svými nápady a postřehy ke zlepšování našich služeb.

 

Ekonomický prospěch

Případný zisk je používán přednostně alespoň ve výši 51% do rozvoje sociálního podniku nebo pro naplnění společensky prospěšných cílů.

 

Enviromentální prospěch

V krematoriu třídíme odpad, používáme ekologické čistící prostředky, úsporné žárovky. Sídlíme v budově s energetickým štítkem B.

 

Místní prospěch

Naše služby využívají především zákazníci z Jihočeského a zčásti Západočeského a Středočeského kraje. Zaměstnanci mají bydliště v okrese Strakonice. Upřednostňujeme místní dodavatele služeb i produktů, spolupracujeme aktivně s regionálními veterinárními ordinacemi, výrobky odebíráme např. ze sociálního podniku Madlenka, o.p.s., který pomáhá lidem s duševním onemocněním.

 

KE STAŽENÍ - Sada rozpoznávacích znaků pro integrační sociální podnik (WISE)

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským sociálním fondem, a to ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů.