Provozní doba

Provozní doba

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským sociálním fondem, a to ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů.