Jak postupovat

Úmrtí zvířete

Nastane-li úmrtí Vašeho zvířátka, volejte nonstop linku +420 797 605 555. Na tomto čísle se s Vámi naši pracovníci domluví na podmínkách převzetí zvířátka. Je třeba si rozmyslet, zda budete chtít zvířátko do krematoria přivézt sami nebo využijete naši svozovou službu.

V případě, že smrt nastane v noci a nebudete chtít ihned volat, prosíme, zabalte zvířátko nejlépe do deky nebo ho uložte na nepropustnou podložku v klubíčkové spící poloze do chladného prostředí. Volejte další den na tel. +420 797 605 555 kdykoliv nebo v pracovní době od 9.00 do 17.00 hodin na tel. +420 731 676 966.

Objednejte si svoz

V případě, že budete chtít využít naší svozové služby, sdělíte nám místo, kde se Vaše zesnulé zvířátko nachází a náš zaměstnanec v nejbližším možném čase přijede. Ihned po příjezdu do krematoria zvířátko označíme a uložíme do chladícího zařízení.

Zvíře přivezete sami

V případě, že si budete chtít přivézt zvířátko sami, domluvíme s Vámi přibližný čas převzetí. Je dobré s sebou mít očkovací průkaz, v případě euthanasie i ohledací list ( potvrzení od veterináře ).

 

Převzetí zvířete

V případě, že si zvířátko na sjednaný čas přivezete sami, vyplníme s  Vámi formuláře, nabídneme naše produkty a služby.

Při převozu naší firmou se s Vámi spojíme telefonicky a domluvíme na přesném postupu.

Kremace zvířátka

Samotná zpopelnění probíhají v přesně stanoveném čase a pořadí, které nelze dodatečně měnit. Kremace probíhají buď s Vaší účastí (osobním rozloučením před kremací ) nebo bez ní. Každá kremace je individuální, tzn. vždy je v kremační peci jen jedno zvířátko.

Výdej urny

Po kremaci popel upravíme a uložíme do urny. Urna je připravena k vyzvednutí Po–Pá od 9:00 do 17:00 hodin.