Měření emisí

Jak dopadly naše emise?

Kouříme nebo nekouříme?

Naměřené hodnoty jsou výborné! Nedosáhli jsme ani 50% hodnot povolených limitů. Některé hodnoty se dokonce udržely pod sedminou těchto limitů! Tak zní verdikt firmy Ekologické Centrum, spol. s.r.o..

Kremační pec je plně funkční a splňuje platné emisní normy znečišťujících látek.

Tak zase za tři roky.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským sociálním fondem, a to ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů.