Proč zvolit zvířecí krematoria?

Naši zvířecí přátelé bohužel žijí jen zlomek našeho života, a tak musíme počítat s tím, že přijde moment, kdy se s nimi budeme muset rozloučit. Klasická varianta bývala zvířátko pohřbít například na zahradě, ale jak se dočtete zde, není to dnes tak jednoduché. Jaké jsou možnosti?

1. Kafilérie

První možnost je pro málokoho přijatelná. Kafilérie je podnik, ve kterém se zpracovávají uhynulá zvířata z hospodářského či zájmového chovu a odpad živočišného původu. Do kafilérie je takový materiál svezen velkoobjemovým vozem, hromadně rozemlet a za vysokého tlaku a teploty rozvařen na hmotu, která se dále průmyslově využívá. Většina lidí tedy raději zvažuje možnost číslo dvě.

2. Vykopání hrobu

Domácí pohřeb na zahradě je na první pohled rozumným řešením, ale nese svá rizika - hygienická, etická a od 1.7.2014 především legislativní. V platnost vyšla vyhláška č. 82/2014 Sb. o kadáverech zvířat v zájmovém chovu, která činí prakticky nemožným hrob někam umístit kvůli složitým pravidlům.

3. Krematorium

Právě z nedostatku možností, co se zvířaty dělat, vzešla zvířecí krematoria. Nabídla tak bezproblémový a důstojný způsob rozloučení. V podstatě se jedná o jedinou opravdu dostupnou a důstojnou variantu, nicméně lidé krematoria nevyužívají z pouhé nutnosti, nýbrž proto, že cítí, že se jedná o adekvátní způsob rozloučení. Když krematoria vznikla, spousta lidí je považovala za rozmařilost nebo bláznivý nápad. Tento názor ale z veřejnosti poměrně rychle vymizel, záhy se osvědčila a začala být široce využívaná.

Když se rozhodnete pro zakopání na vlastním pozemku, měli byste dodržet:

Od 1. 7. 2014 nabyla platnost Vyhláška. č. 82/2014 Sb., o kadáverech zvířat v zájmovém chovu. Přesně vytyčuje pravidla, kam je možné umístit hrob domácího zvířete. V podstatě z ní vyplývá, že je dovoleno zvíře pochovat na vlastním pozemku, ale přitom téměř nemožné najít podle stanovených kritérií na pozemku vhodné místo.

Místo pro hrob musí splňovat náročné požadavky:

• Vzdálenost minimálně 200 m od vodního zdroje.

• Vzdálenost minimálně 100 m od domu a zároveň alespoň 50 m od sousedního pozemku.

• Velikost hrobu musí odpovídat velikosti zvířete.

• Pokud zvíře vkládáte do hrobu v obalu - musí být rozložitelný a nesmí poškozovat životní prostředí (stejně jako hračky zvířete, které byste chtěli případně vložit).

• Tělo zvířete musí být ošetřeno nehašeným vápnem či jiným desinfekčním prostředkem.

• Hloubka hrobu nejméně 50 cm od úrovně terénu, pokud váží do 100 kg (i v  případě morčete či křečka).

• Hloubka hrobu nejméně 100 cm od úrovně terénu, pokud váží nad 100 kg.

• Místo uložení musí být označeno včetně data uložení po dobu 10 let.

• Místo musí být zajištěno proti vniknutí jiné zvěře.

Jak vidno, málokdo má vhodný pozemek pro uložení mrtvého zvířete. Bohužel, pohřbívání mimo vlastní pozemek je zakázáno -nelze tedy pochovat do lesa, na louku, apod. A právě když vznikl problém s vykopáním hrobu, přišla zvířecí krematoria s nabídkou slušného a důstojného pohřbu.

Zdroj: https://zvirecipohreb.eu/, https://pixabay.com/.

Proč zvolit zvířecí krematoria?